We gaan in op hulp- en zorgvragen van mensen van alle leeftijden. Met name op het gebied van begeleiding en verzorging van kinderen en jongeren met een mentale handicap heeft hebben we veel deskundigheid. Wanneer de vragen de bekwaamheid van het collectief overstijgen zijn zij in staat om voor doorverwijzing te zorgen naar toereikende hulpverlening.

  • Onze diensten worden na indicatie vergoed vanuit de gemeente (WMO), Zorgverzekeraar (ZVW) en Zorgkantoor (WLZ) in de vorm van zorg-in-natura of PGB.
  • Door de gemeente (WMO) voor individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Amada heeft een overeenkomst met een aantal
    gemeenten zodat de zorg vergoed kan worden via Zorg-in-natura. Waar dat niet het geval is kan de zorg via een PGB worden vergoed.
  • Door de zorgverzekeraar (ZVW) via uw zorgverzekering voor wijkverpleegkundige hulp. Zowel PGB als zorg-in natura (nietgecontracteerde zorg) is mogelijk.
  • Door het zorgkantoor voor de langdurige zorg (WLZ). Alleen in de vorm van een PGB.

Thuiszorg voor kinderen en jongeren - Amada Zorgcollectief