De zorgteams van Amada Zorgcollectief werken op diverse locaties in Noord-Holland.

Wij bieden liefdevolle en professionele thuiszorg ter ondersteuning van een zelfstandig en zinvol leven.

Amada Zorgcollectief is gestart als een initiatief van twee mensen vanuit de wens om liefdevolle zorg in de wereld te zetten. Dat willen wij doen door mensen op een warme en waardige manier te ondersteunen bij een zelfstandig en zinvol leven. We geloven dat iedere ontmoeting de geboorte van liefde kan bewerkstelligen.

De ontmoeting tussen zorgverlener en zorgontvanger is in onze ogen dan ook een relatie van liefde en compassie. Daarnaast scheppen we met gemeenschapsvorming een breed kader voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder hulpvraag.

Met het initiatief spelen we in op de groeiende behoefte in de maatschappij aan zorg op een menswaardige manier. De initiatiefnemers willen hun ervaring en netwerk inzetten om een ondernemerscollectief van zorgprofessionals op te richten waar kwalitatieve zorg het doel is en geld een middel om maatschappelijke waarden te creëren. Met Amada willen we tevens een bijdrage leveren aan onze multiculturele samenleving door bewust en respectvol om te gaan met cultureel bepaalde normen en waarden.

Missie

De missie van Amada Zorgcollectief is dat wij staan voor mensen die vanuit de menselijke maat thuiszorg willen geven en ontvangen. De ondersteuning vindt plaats vanuit een waardige ontmoeting tussen zorgvrager en zorggever en is gericht op persoonlijke ontwikkeling, zingeving en gemeenschapszin. De kernwaarden hierbij zijn warmte, waardigheid en ontmoeting.

Visie

Onze visie op zorg is geïnspireerd op antroposofie, integrative medicine en positieve gezondheid en is verwoord in de volgende vijf pijlers:

  • Ziekte, handicap, ouderdom en sterfelijkheid zien wij als een essentieel onderdeel van de menselijke biografie. Ieder mens bezit een individuele eenheid waar ziekte of gebrek een kans bieden voor persoonlijke groei.
  • Natuurlijk moet ziekte, waar mogelijk, worden behandeld, maar daarnaast geven wij vooral aandacht aan het versterken van veerkracht en zelfregie.
  • Vergankelijkheid is onderdeel van het leven; ieder mens wordt in toenemende mate afhankelijk en zal tenslotte sterven. We geloven dat het proces van toenemende afhankelijkheid zo min mogelijk gemedicaliseerd moet worden en dat de regie van zoveel mogelijk in handen van de persoon zelf ligt.
  • We geloven dat het wezen van de mens bestaat uit een onderlinge afhankelijkheid: mensen worden mens in de ontmoeting met anderen. De zorgverlener is vanuit dit gezichtspunt gelijkwaardig aan de zorgontvanger.
  • We geloven dat iedere ontmoeting de geboorte van liefde kan bewerkstelligen. De ontmoeting tussen zorgverlener en zorgontvanger is in onze ogen een relatie van liefde.

Initiatiefnemers

Ton Beemster

Ton Beemster, opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige, is zijn loopbaan gestart in de psychiatrie. Vanaf 1974 werkte hij bij de Raphaëlstichting als algemeen verpleegkundige en uitwendig therapeut en was hij nauw betrokken bij de opbouw van Scorlewald. Als mede-initiatiefnemer startte hij in 1994 met Breidablick in Middenbeemster, waar hij 21 jaar directeur was. Daarnaast was hij als docent verbonden aan de SPW-opleiding.

Marinus van der Meulen

Drs. Marinus van der Meulen, opgeleid als psycholoog, was vanaf 1980 tot 2012 in diverse functies werkzaam bij de Raphaëlstichting waarvan de laatste 12 jaar als bestuursvoorzitter. Daarnaast heeft hij een tiental bestuursfuncties vervuld bij kleinschalige zorginstellingen en koepelorganisatie. Momenteel is hij actief bij de realisatie van Ecodorpen in Nederland, in het bijzonder Ecodorp Bergen.