Amada Zorgcollectief heeft de wens om liefdevolle zorg in de wereld te zetten. Dat willen wij doen door mensen op een warme en waardige manier te ondersteunen bij een zelfstandig en zinvol leven. We geloven dat iedere ontmoeting de geboorte van liefde kan bewerkstelligen.

De ontmoeting tussen zorgverlener en zorgontvanger is in onze ogen dan ook een relatie van liefde en compassie. Daarnaast scheppen we met gemeenschapsvorming een breed kader voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder hulpvraag.

We spelen in op de groeiende behoefte in de maatschappij aan zorg op een menswaardige manier. We zijn een collectief van zorgprofessionals waar kwalitatieve zorg het doel is en geld een middel om maatschappelijke waarden te creëren.

Missie

De missie van Amada Zorgcollectief is dat wij staan voor mensen die vanuit de menselijke maat thuiszorg willen geven en ontvangen. De ondersteuning vindt plaats vanuit een waardige ontmoeting tussen zorgvrager en zorggever en is gericht op persoonlijke ontwikkeling, zingeving en gemeenschapszin. De kernwaarden hierbij zijn warmte, waardigheid en ontmoeting.

Visie

Onze visie op zorg is geïnspireerd op antroposofie en positieve gezondheid en is verwoord in de volgende vijf pijlers:

  • Ziekte, handicap, ouderdom en sterfelijkheid zien wij als een essentieel onderdeel van de menselijke biografie. Ieder mens bezit een individuele eenheid waar ziekte of gebrek een kans bieden voor persoonlijke groei.
  • Natuurlijk moet ziekte, waar mogelijk, worden behandeld, maar daarnaast geven wij vooral aandacht aan het versterken van veerkracht en zelfregie.
  • Vergankelijkheid is onderdeel van het leven; ieder mens wordt in toenemende mate afhankelijk en zal tenslotte sterven. We geloven dat het proces van toenemende afhankelijkheid zo min mogelijk gemedicaliseerd moet worden en dat de regie van zoveel mogelijk in handen van de persoon zelf ligt.
  • We geloven dat het wezen van de mens bestaat uit een onderlinge afhankelijkheid: mensen worden mens in de ontmoeting met anderen. De zorgverlener is vanuit dit gezichtspunt gelijkwaardig aan de zorgontvanger.
  • We geloven dat iedere ontmoeting de geboorte van liefde kan bewerkstelligen. De ontmoeting tussen zorgverlener en zorgontvanger is in onze ogen een relatie van liefde.

Amada Zorgcollectief

Ons collectief bestaat uit ruim 45 ZZP'ers. De mate van betrokkenheid varieert van mensen die bij 1 cliënt actief zien tot mensen die dagelijks zorg verlenen.

Naast dat Amada een collectief is, is het ook een commanditair vennootschap. Deze bestaat uit 4 actieve vennoten en 1 stille vennoot. De stille vennoot is de Stichting Sleipnir.