Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en levensvragen.

Amada Zorgcollectief zorgt voor de dagelijkse ondersteuning en levensvragen. Een klein vast team komt op vaste tijden en dagen bij u thuis. De ondersteuning vindt plaats vanuit een waardige ontmoeting tussen zorgvrager en zorggever en is gericht op persoonlijke ontwikkeling, zingeving en gemeenschapszin. We sluiten aan op uw wensen en doen wat nodig is. De ondersteuning kan op allerlei manieren. Door gesprekken, wandelen, of boodschappen doen maar ook door middel van inwrijvingen vanuit de antroposofische verpleegkunde of samen kunstzinnig bezig zijn. Warmte en ritme spelen een belangrijke rol bij de werkwijze van Amada. Zowel op fysiek als op zielsniveau. Als er sprake is van een revalidatie traject kunnen wij u begeleiden om voorgeschreven oefeningen regelmatig met u thuis doen.

Het zorgplan wordt na 4-6 weken samen met u opgesteld met behulp van Positieve Gezondheid (www.iph.nl). In het algemeen wordt deze zorg vergoed vanuit de WMO (gemeente) of in geval van Langdurige zorg vanuit het Zorgkantoor (WLZ).

begeleiding