Amada is er voor kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking of zorgvraag die thuis of in een instelling wonen. In het bijzonder gaat het om mensen die zingeving in het leven zoeken en willen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

In een intakegesprek wordt de zorgvraag, de situatie en de urgentie met u en andere betrokkenen besproken. We krijgen een idee om hoeveel uur zorg het gaat en in welke frequentie.

De werkwijze van Amada wordt op een vrije en eenvoudige wijze besproken en ook welke termijn de zorg een aanvang zou kunnen krijgen.

Gekeken wordt of er al een indicatie is of dat deze moet worden aangevraagd. Amada kan daarbij helpen.

Als de lichten op groen staan gaat Amada een vast zorgteam samenstellen. Er volgt een kennismakingsgesprek met de zorgverleners. Er wordt in gesprek met u een voorlopig zorgplan gemaakt. Er wordt een zorgovereenkomst met u gesloten. De zorgklapper wordt uitgereikt en met u besproken.

Amada werkt met kleinschalige zorgteams die bereikbaarheid en continuïteit garanderen. Alle zorgprofessionals binnen het Amada Zorgcollectief beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Binnen Amada wordt regelmatig bijscholing gegeven.

Onze diensten worden na indicatie vergoed vanuit de gemeente (WMO), Zorgverzekeraar (ZVW) en Zorgkantoor (WLZ) in de vorm van zorg-in-natura of PGB.

  • door de gemeente (WMO) voor individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Amada heeft een overeenkomst met een aantal gemeenten zodat de zorg vergoed kan worden via Zorg-in-natura. Waar dat niet het geval is kan de zorg via een PGB worden vergoed.
  • door de zorgverzekeraar (ZVW) via uw zorgverzekering voor wijkverpleegkundige hulp. Zowel PGB als zorg-in natura (niet-gecontracteerde zorg) is mogelijk.
  • door het zorgkantoor voor de langdurige zorg (WLZ). Alleen in de vorm van een PGB.

begeleiding

Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en levensvragen bij kinderen, volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag. Lees verder >

verzorging

Een helpende hand bij hygiëne en lichamelijke verzorging. Lees verder >

verpleging

Thuiszorg bij revalidatie en genezing. Lees verder >

paliatief

Thuiszorg bij ziekte en sterven. Lees verder >

therapie

Therapieën met muziek, expressie en massage. Lees verder >

huishouden

Hulp met opruimen en schoonmaken alsook tuinieren of boodschappen doen.