Amada is er voor kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking of zorgvraag die thuis of in een instelling wonen. In het bijzonder gaat het om mensen die zingeving in het leven zoeken en willen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

In een intakegesprek wordt de zorgvraag, de situatie en de urgentie met u en andere betrokkenen besproken. We krijgen een idee om hoeveel uur zorg het gaat en in welke frequentie.

De werkwijze van Amada wordt op een vrije en eenvoudige wijze besproken en ook welke termijn de zorg een aanvang zou kunnen krijgen.

Gekeken wordt of er al een indicatie is of dat deze moet worden aangevraagd. Amada kan daarbij helpen.

Als de lichten op groen staan gaat Amada een vast zorgteam samenstellen. Er volgt een kennismakingsgesprek met de zorgverleners. Er wordt in gesprek met u een voorlopig zorgplan gemaakt. Er wordt een zorgovereenkomst met u gesloten. De zorgklapper wordt uitgereikt en met u besproken.

Amada werkt met kleinschalige zorgteams die bereikbaarheid en continuïteit garanderen. Alle zorgprofessionals binnen het Amada Zorgcollectief beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Binnen Amada wordt regelmatig bijscholing gegeven.

Thuiszorg voor jongeren en kinderen - Amada Zorgcollectief

Thuiszorg voor jongeren en kinderen. Lees verder >

Thuiszorg voor volwassenen

Thuiszorg voor volwassenen. Lees verder >