Amada is er voor mensen met een fysieke beperking of begeleidende zorgvraag die thuis wonen. In het bijzonder gaat het om mensen die zingeving in het leven willen behouden of zoeken en/of willen deelnemen aan de samenleving.

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de zorgvraag, de situatie en de urgentie met u en andere betrokkenen besproken. We krijgen een idee om hoeveel uur zorg het gaat en in welke frequentie.

De werkwijze van Amada wordt op een vrije en eenvoudige wijze besproken en ook welke termijn de zorg een aanvang zou kunnen krijgen.

Gekeken wordt of er al een indicatie is of dat deze moet worden aangevraagd. Amada kan daarbij helpen.

Als de lichten op groen staan gaat Amada een zorgteam samenstellen. Er volgt een start-zorg-gesprek met de zorgverantwoordelijke van het team. Er wordt in dat gesprek met u een voorlopig zorgplan gemaakt. Er wordt een zorgovereenkomst met u gesloten. Op een wijze die bij uw situatie past gaan we starten.

Amada werkt met kleinschalige zorgteams die bereikbaarheid en continuïteit garanderen. Met regelmaat ontmoeten zij elkaar voor een teamoverleg om uit te wisselen hoe de zorg bij u verloopt en over aanpassingen nodig zijn. Alle zorgprofessionals binnen het Amada Zorgcollectief beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Binnen Amada wordt regelmatig bijscholing gegeven.

verpleging
begeleiding