Home » Nieuws » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief Amadazorgcollectief – November 2020

Nieuwsbrief Amadazorgcollectief – November 2020

geplaatst in Nieuwsbrief 0

Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrift blijven als het jaar van de Corona pandemie. Als we ons realiseren dat het virus over de hele wereld actief is, kunnen we ons verwonderen over de omvang van de crisis. Het zou een negatief tegenbeeld kunnen zijn van de positieve aspecten van de globalisering. Door de pandemie is de zorg in een helder licht komen te staan. Nooit eerder was de waardering voor zorgmedewerkers groter en hopelijk zal deze waardering niet afnemen als ooit de pandemie bedwongen zal zijn. Medewerkers van het Amada Zorgcollectief hebben niet direct te maken gehad met de pandemie; wel werden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen, maar zowel medewerkers alsook cliënten zijn tot nu niet besmet geraakt met het virus.

NIEUWSBRIEF Amada November 2020

Een interessante publicatie vanuit antroposofische gezichtspunten benadrukt het feit dat de longen het eerste orgaan zijn dat door het virus aangetast wordt. Met de longen communiceren we immmers direct met onze omgeving. Daaruit zouden we de slotsom kunnen trekken dat het een symptoom kan zijn van een verstoorde verhouding die de mens sinds lange tijd heeft met zijn omgeving. Ook in andere crises komt deze verstoorde verhouding tot uitdrukking met name in de klimaatproblemen. We zorgen onvoldoende voor een omgeving waar we uiteindelijk van afhankelijk blijken te zijn. De Canadese politicologe, Joan Tronto, geeft een prachtige definitie van zorg waar alle elementen tot hun recht komen:

…een soortgebonden activiteit die alles insluit wat we doen om onze wereld te handhaven, voort te zetten en te herstellen, op zo’n manier dat we er zo goed mogelijk in kunnen leven. Die wereld omvat onze lichamen, onze zelven en onze omgeving, die we allen proberen met elkaar te verbinden in een complex, duurzaam web.

Ondanks alle onrust in zorgland is het in het zorgland van het Amada Zorgcollectief betrekkelijk rustig. Alle bijeenkomsten, zoals vergaderingen en cursusbijeenkomsten gaan niet door en alleen het hoognodige wordt digitaal door- en afgesproken. Het aantal cliënten dat in zorg is blijft redelijk stabiel. Er komen nieuwe cliënten bij maar omdat er ook mensen zijn die sterven blijft het aantal stabiel. In de regio Hoorn is een eerste cliënt in zorg die de leeftijd heeft van 25 jaar en dat is aanleiding om ons meer te focussen op jeugdigen en kinderen.

De dagbesteding loopt naar wens. De cliënten die daaraan deelnemen zijn uitermate tevreden en daarom wordt nu onderzocht of het aanbod van eenmaal per week naar tweemaal per week kan gaan. Er was een initiatief of er een tweede locatie ontwikkeld kon worden in de Middenbeemster maar door logistieke problemen bleek dat niet haalbaar. Maar al met al een succesvolle tak van het collectief.

Een belangrijk onderwerp van het komende jaar zal de opvolging van Marinus van der Meulen worden; een van de initiatiefnemers. Marinus zal in februari 2022 stoppen met het coördineren van de zorg in de regio Bergen/Alkmaar. Hij blijft betrokken als vennoot/directie bij de verdere ontwikkeling van Amada Zorgcollectief, maar zal niet meer actief coördinerend werk verrichten. In 2021 zal zijn opvolging actief ter hand worden genomen. In een van de volgende nieuwsbrieven zal een uitgebreide profielschets worden geplaatst.

Ton Beemster
November 2020.