Thuiszorg bij ziekte en sterven

In combinatie met verzorging en/of verpleging biedt Amada ook palliatieve zorg aan. In de palliatieve zorg kunnen, indien gewenst, ook antroposofische therapieën worden ingezet. Ook nachtdiensten zijn mogelijk. De zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar (ZVW) of vanuit het Zorgkantoor (WLZ).

paliatief