Amada heeft de wens om een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen te realiseren in Noord-Holland.

Heeft u interesse, expertise of het netwerk om dit samen met ons vorm te geven? Neem dan contact op met: info@amadazorgcollectief.nl

Kleinschalige woonvoorziening voor ouderen